Privacy op de website van MOOI BEN IK:

We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Dat vertellen
we u hier. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten
via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als je onze website bezoekt:

Als u onze website bezoekt, blijft u anoniem. We verzamelen geen gegevens van bezoekers van de
website.

Als u via onze website een link volgt naar een andere website, raden we u aan op die website te lezen
wat het privacy-beleid is, want we hebben geen controle over het privacy-beleid van andere
organisaties.

E-mail nieuwsbrief:

Vanaf 2018 gaan we e-mailnieuwsbrieven versturen via MailChimp. We hebben een lijst in Mailchimp
met namen en mailadressen van de mensen die zich voor het ontvangen van nieuwsbrieven hebben
opgegeven. Deze lijst bewaren we voor als we in de toekomst weer opnieuw nieuwsbrieven willen
gaan versturen.

Als u uw naam van deze lijst verwijderd wilt hebben, kunt u ons een mail
sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We geven onze mailinglijst nooit aan derden.

Cookies:

Wanneer u onze website bezoekt, lezen wij uw unieke online elektronische identificatiecode: het IP-
adres. Bij uw eerste bezoek aan onze website kunt u gevraagd worden een cookie te accepteren.

Cookies worden gebruikt om uw internetverkeer te analyseren, te registreren waar u naar kijkt en
welke functies u gebruikt op onze website.

Op de website gebruiken we functionele cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren
werkt. Voor deze cookies hoeven we volgens de wet geen toestemming te vragen.

Op onze website is een link opgenomen naar Facebook en de site maakt gebruikt van toepassingen
zoals YouTube en Instagram. Voor meer informatie over wat deze media met de (persoons)gegevens
doen die zij via cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen.

Als je als recensist op onze website vermeld staat:

We gebruiken uw naam en mailadres niet voor andere dingen.

Diensten die geleverd worden door MOOI BEN IK:

In het kader van het aanbieden van producten en diensten verzamelen wij gegevens over u, dit
worden persoonsgegevens genoemd.

Deze verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen met betrekking
tot onze producten en diensten en hoe wij deze informatie zullen verzamelen, gebruiken, delen,
bewaren en beveiligen.

In deze verklaring beschrijven wij ook uw individuele rechten, waaronder uw recht te weten welke
gegevens over u bewaard worden, hoe deze gegevens verwerkt worden en hoe u beperkingen kunt
opleggen aan het gebruik van uw gegevens.

WAAROM HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de uitvoering van uw contract met ons,
om een passende training/traject te kunnen aanbieden, om in te gaan op persoonlijke verzoeken en
om klachten over of van u te kunnen behandelen.

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens geven informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Wij verwerken de volgende gegevens:

Gewone persoonsgegevens; uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-
mailadres en eventuele informatie over klachten uit het verleden.

Bijzondere persoonsgegevens; bijvoorbeeld information over uw gezondheid en over
klachten uit het verleden die geresulteerd hebben in geestelijk of fysiek letsel.

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Om ons in staat te stellen u een dienst aan te bieden, verzamelen wij persoonsgegevens van u. We
verzamelen uw persoonsgegevens.

Wanneer u ons mailt, belt, schrijft, of een formulier invult, verstrekt u ons persoonsgegevens.

WANNEER DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wanneer wij uw gegevens verzamelen en/of opslaan, worden wij gezien als de
verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen de organisatie die de doeleinden en middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Wanneer u bij ons details over onze diensten en producten of een prijsopgave aanvraagt, menen wij
een legitiem zakelijk belang te hebben om u verdere informatie over onze producten en diensten te
verstrekken.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Het bewaren van uw gegevens is meestal contractueel of wettelijk noodzakelijk, maar wij kunnen uw
gegevens ook bewaren ten behoeve van onze legitieme bedrijfsbelangen, voor statistische analyses,
productontwikkeling en marketingdoeleinden.

In sommige gevallen moeten wij uw gegevens langere tijd bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij u
vertegenwoordigen of wanneer er bewezen acht dat er in de toekomst een klacht zal ontstaan. Het
volledige gegevensbewaringsbeleid van MOOI BEN IK is op aanvraag beschikbaar.

Tenzij anders vermeld, hanteren wij de volgende richtlijnen:

Wanneer u een prijsopgave heeft aangevraagd, of contact met ons heeft opgenomen voor meer
informatie over onze producten en diensten, en onze offerte niet tot een dienst heeft geleid, bewaren
wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 12 maanden.

De gegevens over klachten die u over ons indient bewaren wij gedurende 10 jaar.

Wanneer uzelf of een handhavingsinstantie ons op de hoogte stelt van een actief onderzoek of
mogelijke strafrechtelijke vervolging, zullen wij voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent het
bewaren van de relevante gegevens.

Als u de u rechten met betrekking tot de bovenstaande paragraaf wilt uitoefenen of vragen heeft over
geautomatiseerde systemen en profilering kunt u contact met ons opnemen door ons te mailen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

UW RECHTEN:

Ten aanzien van de bewaring van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Recht op duidelijke informatie: u heeft het recht te weten welke persoonsgegevens verwerkt en
bewaard worden.

Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft verzameld in te
zien.

Recht van bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Behoudens bepaalde uitzonderingen moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken
van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: u mag bezwaar maken tegen het
verwerken of van bepaalde delen van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde uitzonderingen
moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken van deze delen van uw
persoonsgegevens.

Recht van rectificatie en aanvulling: u heeft het recht incomplete of onjuiste gegevens aanvullen of
verbeteren.

Recht op vergetelheid: behoudens bepaalde voorwaarden moeten organisaties uw persoonsgegevens
wissen als u daarom vraagt.

Recht op data: het recht een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen.

U kunt uw individuele rechten op elk moment uitoefenen. Zoals wettelijk is vastgelegd, zullen we geen
kosten in rekening brengen om deze verzoeken te verwerken. Wanneer uw verzoek echter
beschouwd wordt als repetitief, volledig ongegrond en/of buitengewoon, zijn wij gerechtigd om
redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

Wanneer u uw individuele rechten uitoefent, kunnen wij in sommige situaties mogelijk niet volledig aan
uw verzoek voldoen. Wanneer u ons bijvoorbeeld verzoekt al uw persoonlijke gegevens te
verwijderen, zijn wij mogelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren ten behoeve van
belastingheffing, preventie van criminaliteit en andere wettelijke doeleinden.

Ondanks uw recht op bovenstaande, kan het voorkomen dat een aanzienlijk en fundamenteel publiek
belang voorrang heeft op uw verzoek. Wanneer dergelijke belangen van toepassing zijn, zijn wij
wettelijk verplicht toegang tot persoonlijke gegevens te verlenen voor wetshandhaving, juridische en/of
gezondheid gerelateerde aangelegenheden.

Als u meer informatie wilt over uw individuele rechten of als u uw individuele rechten wilt uitoefenen,
neem dan contact op met ons kantoor in Nijmegen. Dit kan door te e-mailen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS:

We zullen alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de
vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van uw gegevens te beschermen.

KLACHTEN:

Als u niet tevreden bent met een aspect van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken,
neem dan via ons Nederlandse kantoor contact op met onze Data Privacy Representatieve. In
Nederland kunt u voor vragen of klachten over uw persoonsgegevens verder terecht bij de
Nederlandse Autoriteit

Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201. U heeft ook het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk: de
Information Commissioner's Office (ICO).

Tot slot:

U kunt ons altijd vragen wat we aan gegevens van je hebben en om die te verwijderen. Neem contact
op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 11 april 2020.